Zmena vlastníctva vozidla

Dokumenty na stiahnutie: Zdieľať na:
Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel

Klasickým a najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidlu (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla. Ak sa so zmenou vlastníctva mení zároveň aj držiteľ vozidla, na tento evidenčný úkon sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri zmene držiteľa.

Pri zmene vlastníctva je potrebné predložiť:

  • žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel,
  • osobná prítomnosť vlastníka alebo jeho úradne osvedčený písomný súhlas s vykonaním zmeny, 
  • splnomocnenie, ak je vlastník (držiteľ) vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
  • platný doklad totožnosti, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list,
  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla, 
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané, 
  • potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
  • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

Zmenu vlastníctva vykoná orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

Správne poplatky

  • V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo zmena vlastníctva vozidla 12 €.
(zdroj: minv.sk)
Nachádzate sa tu:Autobazar.SK / Užitočné informácie / Zmena vlastníctva vozidla