Zápis pneumatík a ráfikov

Dokumenty na stiahnutie: Zdieľať na:
Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel

Od 1.1.2014 dochádza k možnosti zapisovania iných pneumatík a ráfikov na základe potvrdenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla.

Vozidlo pri zápise pneumatík a ráfikov nie je potrebné pristavovať na orgán Policajného zboru.

Zoznam výrobcov a zástupcov výrobcov je na stránke http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=17641kde je možné overiť aktuálneho výrobcu vozidla.

Pri zápise pneumatík a ráfikov je potrebné predložiť:

  • vyplnenú žiadosť o zmenu,
  • osvedčenie o evidencii časť II alebo čestné vyhlásenie o strate, odcudzení alebo poškodení, ak bolo toto osvedčenie odcudzené alebo stratené, alebo potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II; ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II zadržané v cudzine aj úradný preklad potvrdenia o jeho zadržaní, to neplatí pri zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II v Českej republike,
  • platný doklad totožnosti,
  • potvrdenie poistenia zodpovednosti,
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, 
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom
  • splnomocniteľa,
  • potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla vystavené na konkrétne vozidlo, že vozidlo príslušnej značky, typu, identifikačného čísla VIN, vyhotovenia a vybavenia môže byť alternatívne vybavené diskami a pneumatikami iných rozmerov, ako sú uvedené v osvedčení o evidencii časť II v súlade s platným typovým schválením vozidla, v ktorom uvedie presné rozmery pneumatík a k nim prislúchajúcich rozmerov ráfikov.

Orgán Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 6 eur za vydanie každého osvedčenia o evidencii časť I aj časť II, to znamená spolu 12 eur.

Ak v súvislosti so zmenou údajov vystavil nové osvedčenie o evidencii časť II okresný úrad, orgán Policajného zboru vyberie len poplatok vo výške 6 eur za vydanie osvedčenia o evidencii časť I.

Ak sa však uplatňuje postup za urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I, orgán Policajného zboru vyberie za tento doklad poplatok vo výške 30 eur, pričom poplatok vo výške 6 eur už nevyberá.

(zdroj: minv.sk)
Nachádzate sa tu:Autobazar.SK / Užitočné informácie / Zápis pneumatík a ráfikov