Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
392631 inzerátov v ponuke
Pridať inzerát

Prihlásenie motorového vozidla

Prihlásenie nového auta

Ak ste kúpili práve nové auto, musíte ho prihlásiť do evidencie na orgáne Policajného zboru podľa Vášho miesta pobytu alebo podľa miesta sídla Vašej firmy alebo sídla jej organizačnej zložky, ktorá má vozidlo prevádzkovať.

Prihlásenie musí uskutočniť priamo vlastník vozidla, a to do najneskôr do 15-tich dní od jeho nadobudnutia. Pri prihlásení musíte pristaviť vozidlo ku kontrole.

Vlastník musí pri prihlásení uviesť, kto bude zapísaný v evidencii ako jeho držiteľ. Ak nie je držiteľ totožný s vlastníkom vozidla, tak sa držiteľ musí tiež dostaviť na Policajného zboru spolu s  vlastníkom. Ako vlastník vozidla môže byť zapísaná vždy len jedna osoba, a to buď fyzická osoba staršia ako 15 rokov, spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná v obchodom alebo inom registri na Slovensku.


Pri prihlásení potrebujete nasledovné doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (môžete si ju stiahnuť vyššie)
 • osvedčenie o evidencii,
 • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,  
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
 • kolok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednnou TEČ 1 x 16,50 €].

(zdroj: minv.sk a portal.gov.sk)


Prihlásenie auta z iného okresu

Ak ste auto, ktoré bolo dovtedy evidované v inom okrese, ste povinný ho prihlásiť do evidencie na orgáne Policajného zboru vo Vašom okrese. Aby ste tak mohli urobiť, musí najskôr pôvodný majiteľ odhlásiť vozidlo zo svojho okresu – bližšie nájdete na Odhlásenie vozidla do iného okresu (smeruje na tú podstránku).

Prihlásenie Vášho nového auta musíte uskutočniť do 15-tich dní odo dňa odhlásenia vozidla z pôvodného okresu. Pri prihlásení vozidla musíte pristaviť vozidlo ku kontrole.


Pri prihlásení potrebujete nasledovné doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (môžete si ju stiahnuť vyššie),
 • osvedčenie o evidencii  so zápisom odhlásenia, alebo technický preukaz so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ),
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené do 15 dní, aj doklad, ktorý hodnoverne preukazuje, prečo tak držiteľ alebo vlastník vozidla nemohol urobiť,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé" alebo "dočasne spôsobilé" z dôvodu chybného zápisu údajov v osvedčení o evidencii alebo v evidencii vozidiel (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle),
 • kolok v hodnote 66 €, ak sa mení majiteľ [pri presťahovaní pôvodného majiteľa - kolok 37,50€].

(zdroj: minv.sk)